ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

В случай на притеснения или оплаквания относно евентуално нарушение на правата върху интелектуалната собственост, моля, попълнете формуляра по-долу, за да идентифицирате с конкретни права правата, за които се твърди, че са нарушени, и обвиняемите продукти (продукти).